Дума Описание
ваучър мн. ваучъри, (два) ваучъра.
Спец. Ценна книга, която може да се използва вместо пари през определено време и при определени условия.