Дума Описание
ватчас (по ват + час)
Ел. Единица електрическа енергия, равна на 3600 ватсекунди.