Дума Описание
ватметър (по ват + метър)
Физ. Уред за измерване на мощността, консумирана на участък от електрическата верига.