Дума Описание
ватерлиния (рус. ватерлиния от нидерл. waterlyn)
Мор. Черта на борда на кораб, до която той нормално потъва във водата.