Дума Описание
ват ватът, вата, мн. ватове, (два) вата, м.
Спец. Във физиката - единица мярка за електрическа или механическа мощност.