Дума Описание
васал мн. васали.
1. Истор. В средновековието - земевладелец феодал, който зависи от друг феодал.
2. Прен. Този, който е подчинен на друг, зависи от друг.
// прил. васален.