Дума Описание
варя вариш, варих, варил.
1. Държа във вода, която ври.
2. Приготвям, подлагам на обработка, като държа на огън да ври.
3. Добивам след специална обработка (вкл. топлинна - чрез кипене). Варя ракия.
// същ. варене.