Дума Описание
варница мн. варници.
1. Варджийница (в 1 знач.).
2. Яма за гасена вар.