Дума Описание
варицела само ед. Спец.
В медицината - детска шарка, лешенка.