Дума Описание
вариола само ед. Спец.
В медицината - едра шарка.