Дума Описание
вариклечко мн. вариклечковци.
Разг. Скъперник; скръндза, стипца.