Дума Описание
вариете мн. вариетета.
Увеселително заведение със забавна програма за посетителите.
// прил. вариететен.