Дума Описание
вариант мн. варианти, (два) варианта.
Разновидност, видоизменение; възможност.
// прил. вариантен.