Дума Описание
варджийница мн. варджийници. Разг.
1. Пещ за производство на вар.
2. Склад/ магазин за гасена вар.