Дума Описание
варда междум.
Разг. За предупреждение - пази се.