Дума Описание
варварщина мн. варварщини.
Проява на варварин (във 2 знач ). Каква е тая варварщина!