Дума Описание
варварин мн. варвари.
1. Истор. У древните гърци и римляни - пренебрежително название на всеки чужденец.
2. Прен. Див, жесток, изостанал, нецивилизован човек.
// прил. варварски, варварска, варварско, мн. варварски. Варварска постъпка.