Дума Описание
варант (нем. Warrant 'пълномощие' от англ. warrant 'гарант')
Търг. Разписка за заложена стока.
// прил. варантен.
варантен кредит- отпуснати пари срещу заложена стока.