Дума Описание
варак (тур. varak от ар.)
Диал. Тънък лист от лъскав метал (злато, сребро, мед, калай и под.), употребяван за украса или опаковка.