Дума Описание
вар варта, само ед.
Бяло шуплесто вещество, добито след изпичане на варовик, което след като се разтвори с вода, се употребява в строителството и за боядисване.
// прил. варен, варна, варно, мн, варни. Варна яма. // прил. варов, варова, варово, ми варови. Варов разтвор.
• Гасена вар. Разтворена с вода вар като гъста бяла каша, която се употребява вето основна съставка е някои строителни материали.