Дума Описание
вапоризатор (фр. vaporisateur по лат. vapor 'пара')
1. Хим. Изпарител.
2. Мед. Уред за обгаряне с пара.