Дума Описание
ванилин само ед.
Ароматично вешество, което се съдържа в плодовете на ванилията.