Дума Описание
вандемиер (фр. vendemiaire по лат. vinidemia 'гроздобер')
Ист. Първият месец от френския революционен календар (22. IX. -21.Х.).