Дума Описание
вандалщина мн. вандалщини.
Проява на вандал (във 2 знач.).