Дума Описание
вамп неизм. Жена вамп.
Съблазнителна жена, която използва прелестите си да експлоатира мъжете.