Дума Описание
валям валяш.
1. Търкалям нещо сипкаво, правя да стане на топка или с обла форма. Валям кюфтета. Валям снежни топки.
2. Диал. Тепам. Отиваме да валяме одеялата.
- валям се.
1. Търкалям се, преобръщам се. Валям се по пода.
2. Диал. Изцапвам се, замърсявам се целият, като се ровя или търкалям в нечистотия.