Дума Описание
валяк мн. валяци, (два) валяка, м.
1. Тежка самоходна машина за уплътняване на пръст и пътни настилки.
2. Спец. Валц.