Дума Описание
валя валиш, валях, валил.
1. Само в трето лице ед. и мн. За сняг, дъжд - пада, сипе се.
2. Само в трето лице, мн. Трупат се, събират се, прииждат, заваляват.
- вали. Пада дъжд, сняг.