Дума Описание
вальор само ед.
Спец. В банковото дело — датата, от която започва да тече лихва по банкова сметка.