Дума Описание
валцувам валцуваш.
Спец. Обработвам метал с валцова машина, за да се получи нужната форма.
// същ. валцуване.