Дума Описание
валц валцът, валца, мн. валцове, (два) валца.
Спец. Цилиндрична машинна част, която се върти около оста си.
// прил. валцов. Валцова машина.