Дума Описание
валута мн. валути.
1. Спец. Паричната единица и система на дадена страна.
2. Разг. Чуждестранни пари. Купуваме го с валута.
// прил. валутен.