Дума Описание
валоризация (фр. valorisation)
Икон. Фин. Повишаване стойността на стоките, курса на ценните книжа и под. чрез държавни мерки.
// гл. валоризирам.