Дума Описание
валмо мн. валма.
Диал. Влакнеста топка; кълбо.