Дума Описание
валия мн. валии.
Истор. В Османската империя - управител на вилает.