Дума Описание
валировка само ед.
Валиране.
// прил. валировъчен. Валировъчна машина.