Дума Описание
валидол (рус. валидол от нлат. vale(men)tol(ium)) Фарм.
1. Безцветна течност с парлив вкус и миризма на ментол и валериана, която се употребява при неврастения и др.
2. Таблетки на основата на този препарат.