Дума Описание
валиден валидна, валидно, мн. валидни.
Който има значение, който важи (в 1 знач.). Решението не е валидно. Това е валидно за всички.
// същ. валидност, валидността. Срок на валидност.