Дума Описание
валериан само ед.
Успокояващо течно лекарство, което се добива от корените на едноименно тревисто растение.
// прил. валерианов.