Дума Описание
валенция мн. валенции.
Спец. В химията - числото, което показва броя на водородните атоми, които може да свърже или да измести един атом от даден елемент.