Дума Описание
валентен валентна, валентно, мн. валентни, прил.
Спец. В химията — който може да се свързва с атомите на друг елемент.
// същ. валентност.