Дума Описание
вакъл вакла, вакло, мн. вакли.
1. За животно — който е с черно около очите. Вакло агънце.
2. За човек — който е с черни очи; черноок. Вакъл Стоян.