Дума Описание
вакуум само ед.
1. Спец. Разредено състояние на газ в затворено пространство.
2. Безвъздушно затворено пространство.
// прил. вакуумен.