Дума Описание
вакуола (нлат. vacuola, умал. от vacuum 'празно пространство')
Биол. Малки кръгли празнини в клетките, съдържащи различни течности и газове.