Дума Описание
ваксинация само ед.
Вкарване на ваксина в организма.