Дума Описание
ваксина мн. ваксини.
Препарат от живи организми за имунизиране на хора и животни.
// прил. ваксинен.