Дума Описание
ваканция мн. вакaнции, ж.
1. Свободното от учебни занятия време. Зимна ваканция. Лятна ваканция.
2. Обикн. ед. Летуване, почивка. Една ваканция на море.
// прил. ваканционен, ваканционна, ваканционно, мн. ваканционни.