Дума Описание
вайсия (санскр. vaisya)
Лице от третата индийска каста (търговци, занаятчии и земеделци).