Дума Описание
вазелин само ед.
Мазно минерално вещество, което се употребява в козметиката и медицината.
// прил. вазелинов.