Дума Описание
важнича важничиш, важничих, важничил.
Правя се на важен (в 3 знач.); придавам си излишна важност.